Ca khúc: Ngày Vui Năm Ấy - Magic Boulevard (Tác giả: François Feldman - Lời Việt: Nhật Ngân)