Ca khúc: Magic Boulevard - Ngày Vui Năm Ấy (Tác giả: François Feldman - Lời Việt: Nhật Ngân)