Ca khúc: Luân Vũ Ngày Mưa (Album: Vĩnh Biệt Tình Anh)